Børnehaven Det Gule Hus

Læreplan - Børn med særlige behov


Børn er forskellige, og der skal i vores børnehave være plads til børn, der har særlige behov og brug for ekstra støtte. Nogle børn har i det daglige brug for en ekstra hånd i de daglige overgange fra en aktivitet til en anden, nogle børn har brug for, at de voksne hjælper dem med at strukturere deres hverdag, og andre børn har brug for særlig fokus på sproglige eller motoriske udfordringer. Alle børn skal kunne rummes og indgå i børnehavens dagligdag med respekt for de udfordringer, de måtte have. Det er væsentligt, at vi får skabt en kultur, hvor både børn og voksne er rummelige og støttende i forhold til de børn, der har brug for noget ekstra. Det er ligeledes væsentligt, at alle børnene lærer, at vi alle er forskellige, og alle har vores styrker og udfordringer.

 


Læringsmål


At børnene med særlige behov får den ekstra støtte og omsorg, de har behov for i det daglige.

At alle børnene i børnegruppen erfarer, at vi alle har hver vores styrker og udfordringer.

At børnene med særlige behov ud fra deres egne præmisser deltager i børnehavens daglige aktiviteter.

At børnene med særlige behov udvikler sig de år, de går i børnehaven.

 


Tiltag


Vi vil støtte og have ekstra fokus på de børn, vi har, der har særlige behov i det daglige.

Vi vil overfor børnegruppen tydeliggøre, hvad børnene med særlige behov er rigtigt gode til.

Vi vil have et godt og tæt forældresamarbejde.

Vi vil samarbejde tværfagligt med blandt andet psykologer, ergoterapeuter og tale/høre-lærerer hvis nødvendigt. 

Vi vil lave handleplaner på de børn, vi får ekstra støtte på i børnehaven.Tegn på læring


Vi kan se, at vi er på rette vej, når...


Børnene med særlige behov trives og er glade for at gå i børnehaven.

Børnene med særlige behov oplever, at de er accepteret og er en del af børnefællesskabet.

Børnene med særlige behov kan deltage i børnehavens aktiviteter på deres præmisser.

Forældrene er trygge og tillidsfulde.

 


Dokumentation


Handleplaner.

Tidlig opsporing.

Referater fra personale- og stuemøder.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509 • boernehavendgr@gmail.com