Børnehaven Det Gule Hus

Læreplan - Barnets alsidige personlighedsudvikling


Barnets alsidige personlige udvikling, udvikles i en atmosfære, hvor det enkelte barn mødes af imødekommende og lydhøre voksne, der værdsætter barnet for hvem det er. Børnene skal lære deres egne og andres grænser. De skal lære at kunne sige til og fra og lære at kunne indgå i et større fællesskab. Barnet skal støttes i at kunne tackle de mange forskellige følelser, der opstår i børnefællesskabet som eksempelvis vrede, frustration, engagement, konkurrence osv. De voksne, der er omkring børnene, skal støtte børnene, når de følelsesmæssige erfaringer skal omsættes til adfærd. De voksne skal anerkende det enkelte barn for netop dets kompetencer og væremåde, det styrker det enkelte barns selvværd i det daglige.Læringsmål


At børnene oplever, at de bliver set og værdsat for hvem de er i det daglige, så de udvikler en positiv selvopfattelse. Vi siger tydeligt godmorgen og viser barnet det er set og det er dejligt det er kommet.

At børnene lærer egne og andres følelser og grænser at kende.

At børnene oplever at være en del af fællesskabet.

At børnenes selvværd styrkes.

At børnene får tid og rum til at udvikle deres fantasi og nysgerrighed.

 


Tiltag


Vi vil i det daglige være åbne og imødekommende over for børnene. Det starter allerede fra om morgenen, når børnene kommer ind ad døren. Her skal de mødes af åbne og imødekommende voksne.

Vi vil støtte børnene i at identificere deres følelser, ved at sætte ord på børnenes emotioner. Vi vil i det daglige støtte børnene i konflikter og hjælpe dem med at forstå hinandens perspektiver og grænser.

Vi vil skabe en fællesskabskultur, hvor alle er inkluderet ved blandt andet fælles aktiviteter, morgensamling, børnemøde, teaterprojekt, fastelavnsprojekt og lignende. Vi vil støtte børnene i at hjælpe hinanden i det daglige og italesætte værdien af fællesskabet.

Vi vil styrke børnenes selvværd ved at vise børnene, at vi kan lide dem for hvem de er, og ikke for hvad de kan. Blandt andet ved at fortælle børnene, at vi rigtig godt kan lide dem, fordi vi synes, de er nogle dejlige børn – uden at de har ”præsteret” noget konkret.Tegn på læring


Vi er på rette vej, når vi oplever, at...


Børnene udviser tryghed ved børnehaven, de voksne og de andre børn.

Børnene kan sætte ord på egne og andres følelser.

Børnene udtrykker glæde ved at være en del af fællesskabet

Børnene optræder trygge, glade og afslappede i børnehaven.

 


Dokumentation


Tidlig opsporing, to gange årligt.

Handleplaner på det enkelte barn og børnegruppen. 

Observationer af børnegruppen og det enkelte barn.

Gennemgang af børnene på personale- og stuemøder.Evaluering


Vi vil evaluere på det enkelte barn ved den årlige forældresamtale, ved personalemøder og ved stuemøder. 

Vi vil se på resultatet af tidlig opsporing.

Vi vil evaluere på handleplanerne.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509 • boernehavendgr@gmail.com