Børnehaven Det Gule Hus

Læreplan - Krop og bevægelse


Krop og bevægelse er for børn, en udviklende metode til at erobre verden. Når børn udvikler deres motorik, udvikles også forudsætningerne for at udvikle sig på en lang række andre områder. Det giver tryghed og selvtillid at kende sin egen krops formåen. Børn udvikler ved fysisk aktivitet også deres sanselighed, deres forståelse af det fysiske miljø, der omgiver dem, samt den kultur og den natur, de befinder sig i. Børnene udvikler i deres eksperimenteren, med deres motoriske færdigheder og begrænsninger både erfaringer og vaner, der også styrker dem socialt, sprogligt og intellektuelt. Blandt andet erfarer børnene sammenhængen mellem det talte og det nonverbale sprog og hvilke reaktioner, der kommer fysisk til udtryk, men ikke italesættes. Børn lærer egne og andres grænser at kende ved at stifte bekendtskab med egen krops grænser og reaktioner. Ved at børnene opbygger en viden og en erfaring med kroppen, øges børnenes evne til at kunne sætte sig ind i andres samt egen kropsbevidsthed.Læringsmål


At børnene udvikler sig både grov- og finmotorisk.

At børnene lærer deres egen krop og dens reaktioner at kende.

At børnene får udviklet deres balance og koordinationsevne.

At børnene lærer at aflæse hinanden nonverbalt.

 


Tiltag


Vi vil i det daglige understøtte børnene i at lave aktiviteter, der styrker deres grov- og finmotorik. Eksempelvis klatre, cykle, løbe, spille bold, bade, klippe, tegne, lege med vand, lege med sand, plante blomster og grave huller i jorden.

Vi vil støtte børnene i at lære deres krop at kende ved at italesætte de reaktioner, børnene får fra deres krop, når de eksempelvis er forpustet efter kondiløb eller trætte i armene, efter de har gravet og plantet.

Vi vil i vores rytmik og yoga være opmærksomme på at inddrage aktiviteter, der understøtter udvikling af børnenes koordination og balance som eksempelvis forhindringsbane og gå på line.

Vi vil give børnene mulighed for at mærke egen krop og finde hvile og ro gennem eksempelvis yoga.

Vi vil bruge vores venskabsregler til at tydeliggøre børnenes nonverbale reaktioner. Hvordan ser man, om et andet barn er ked af det, selvom barnet ingenting siger? Og hvordan ser ens kropssprog ud, når man er gal?   Tegn på læring


Vi kan se, at vi er på rette vej, når...


Børnene udvikler sig i forhold til egen udvikling alderssvarende,  grov- og finmotorisk, ved blandt andet at kunne kravle, cykle, løbe, holde på en tusch, klippe med en saks osv.

Børnene begynder at kende deres egen krop og dens forskellige reaktioner og begrænsninger.

Børnene bliver bedre til at aflæse og afkode hinanden nonverbalt.

 


Dokumentation


Tidlig opsporing to gange årligt.

Observationer for personalet af det enkelte barn og børnegruppen.

Handleplaner.

 


Evaluering


Vi vil evaluere på det enkelte barn ved den årlige forældresamtale, ved personalemøder og ved stuemøder. 

Vi vil se på resultatet af tidlig opsporing.

Vi vil evaluere på handleplanerne.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509 • boernehavendgr@gmail.com