Børnehaven Det Gule Hus

Læreplan - Kulturelle udtryksformer og værdier


Kultur er en væsentlig del af menneskers liv og er med til at skabe en forståelse og tilgang til verdenen. Det er særligt i mødet med andre og det anderledes, at vi definerer os selv og vores eget kulturelle ståsted og rødder. Børn vil i mødet med andre kulturer og udtryksformer få et bredere perspektiv på verden, på andre mennesker og på deres egne muligheder og potentialer. Børn skal præsenteres for andre kulturer og udtryksformer, da det kan inspirere dem og udvikle børnenes egne kulturelle udtryksformer.


Børnene skal præsenteres for kunst og kultur og via leg omforme og eksperimentere med de udtryk, de er blevet præsenteret for. Børnene skal have rum og tid til at kunne udfolde sig på deres egne betingelser, ligeledes skal de medinddrages i, hvilke typer kulturelle aktiviteter og udtryksformer vi skal beskæftige os med. Børnene skal ligeledes præsenteres for både vores og andres kulturer, bl.a. gennem teater, film, kreative aktiviteter, bøger og tilbagevendende traditioner. Målet er, at vi gennem kulturmødet styrker børnene i at blive nysgerrige og tolerante mennesker.

 


Læringsmål


At børnene oplever og stifter bekendtskab med andre kulturer og udtryksformer.

At børnene får mulighed for at eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer som eksempelvis teater og musik.

At børnene får tid og rum til at kunne eksperimentere og bearbejde de kulturelle indtryk gennem leg.

 


Tiltag     


Vi vil tale med børnene om de traditioner, man kan have, når ens forældre kommer fra et andet land. Vi vil eksempelvis tale om Ramadan, katolsk jul og andre kulturelle højtider, børnene med anden etnisk baggrund end dansk oplever. Vi vil ligeledes arbejde med de danske værdier og traditioner.

Vi vil lave teater med børnene, spille musik og synge med dem. Vi vil markere vores tilbagevendende traditioner (halloween, jul, fastelavn, påske) og præsentere børnene for kulturelle udtryk som tegning og andre kreative aktiviteter.

At de voksne skaber rum for, at børnene kan få tid og rum til at fordybe sig i lege, så de kulturelle indtryk kan bearbejdes.

 


Tegn på læring


Vi kan se, at vi er på rette vej, når...


Børnene gennem leg beskæftiger sig med og bearbejder de kulturelle udtryksformer, de møder.


Børnene giver udtryk for nysgerrighed over for andre kulturer og forskellige kulturelle udtryksformer.Dokumentation


Billeder fra vores forskellige kulturelle aktiviteter og traditioner med beskrivelser af de pædagogiske læringsmål.

Evaluering af projekter som eksempelvis teater og fastelavnsprojekt.

Kreative ”produktioner” lavet i forbindelse med kulturelle udtryksformer. 

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509 • boernehavendgr@gmail.com