Børnehaven Det Gule Hus

Læreplan - Natur og naturfænomener


Vi er som mennesker både en del af og omgivet af naturen. Baggrunden for at kunne forstå den natur og verden, vi er en del af, begynder med vores oplevelser i naturen i barndommen. Naturoplevelser er for børn en væsentlig del af den fysiske, mentale og følelsesmæssige udvikling. Når børn sanser naturen, får de oplevelser, der skaber sammenhæng og forståelser for årstider, forskellige naturfænomener, oplevelse af naturmaterialer og oplevelser og viden om dyr i naturen. Børn skal sammen med medlevende voksne udforske naturen og skal kunne stille spørgsmål, undre sig og gå på opdagelse i naturen og dens mange facetter. I naturen ligger læring, der også omfatter tal, mængder, rækkefølger og temaer, der også udvikler børnene f.eks. sprogligt og kognitivt.Læringsmål


At børnene oplever og stifter bekendtskab med naturen og de fire årstider.

At børnene får en viden om naturen og de dyr, der lever i Danmark.

At børnene udforsker materialer i naturen og gennem deres naturoplevelser får udviklet deres sanseapparat.

At børnene lærer om vores fælles ansvar for miljøet.

 


Tiltag


Vi vil i løbet af året tage ud i naturen. Vi vil besøge både skove og strande, og vi vil stifte bekendtskab med de forskellige årstider blandt andet ved at komme ud hver dag - eksempelvis kælke og lege i sneen, plante blomster om foråret, bade om sommeren og lege i blade om efteråret.

Vi vil tale med børnene om de materialer, vi finder ude i naturen, eksempelvis muslingerne, vi finder på stranden, eller grankoglerne og kastanjerne vi finder i skoven. Vi vil tale om, hvad vi finder, hvor det kommer fra, hvilken funktion det har, og hvad det hedder.

Vi vil læse bøger om naturfænomener og de fire årstider.

 


Tegn på læring


Vi kan se, at vi er på rette vej, når...


Børnene har kendskab til de forskellige årstider og ved, hvad der er kendetegnende for hver årstid.

Vi oplever, at børnene kender til natur og dyr i Danmark.

Børnene oplever glæde og interesse for forskellige naturmaterialer.Dokumentation


Billeder af børnene i naturen, samt beskrivelser af de pædagogiske læringsmål.

Observationer af børnene i naturen.

Tegninger lavet af børnene om naturen.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509 • boernehavendgr@gmail.com