Børnehaven Det Gule Hus

Læreplan - Sprog


Sproget er en væsentlig del af et barns udvikling, da vi gennem sproget kommunikerer med vores omverden. Sproget skaber vores virkelighed, og sproget er fundamentet, når vi skal skabe relationer til andre. Vi skal derfor støtte børnene i at udvikle deres ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog som for det nonverbale sprog. Børnene skal ligeledes støttes i deres interesse for det skrevne sprog, og børn skal lære at forstå sammenhængene mellem det talte sprog, mimik og kropssprog. Når børn udvikler deres sprog, udvikles samtidig deres kognitive forståelse for deres omverden og deres evne til at være i dialog med andre. Sproget er ligeledes vigtigt i forhold til børnenes følelsesmæssige udvikling, da sproget giver børnene ord for de følelser, de har og oplever. I sproget kan børnene også lære at lytte, stille spørgsmål og blive bevidste om, i hvilke situationer sproget skal bruges samt lære at tale i større fællesskaber. På trods af at sproget er et særskilt tema er det også fundamentet for flere af de andre temaer og er altid til stede.Læringsmål


At børnene udvikler et godt og bredt ordforråd.

At børnene udvikler en god sprogforståelse.

At børnene bliver nysgerrige over for nye ord og udtryk.Tiltag


Vi vil i det daglige være bevidste om at bruge benævnelser i vores interaktion med børnene.

Vi vil gennem højtlæsning, samtaler, spil, sange og rim styrke børnenes sprogforståelse.

Vi vil vække børnenes sproglige nysgerrighed ved at tale, læse, spille, synge, og lave rytmik.

 


Tegn på læring


Vi kan se, at vi er på rette vej, når vi oplever...


At børnene får og tilegner sig flere ord og begreber.

At børnene bruger begreberne i de rette sammenhænge.

At børnene leger med sproget og bruger det aktivt i det sociale samspil med hinanden.

 


Dokumentation


Observationer for personalet af det enkelte barn og børnegruppen, 

Sprogvurderinger af de treårige og kommende skole startere.

Tidlig opsporing, to gange årligt.

Handleplaner.

 


Evaluering


Vi vil evaluere på det enkelte barn i gruppen, ved den årlige forældresamtale, ved personalemøder og ved stuemøder.

Vi vil lave en 5 års status.

Vi vil se på børnenes sprogvurderinger.

Vi vil se på resultatet af tidlig opsporing.

Vi vil til personalemøder evaluere børnegruppens generelle sproglige udvikling.

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509 • boernehavendgr@gmail.com