Læreplan

Børnehaven Det gule hus

Læreplan

Vores vision

I børnehaven Håbet er en af vores vigtigste opgaver, at børnene oplever sig selv som en del af børnefællesskabet, og at vi skaber det læringsmiljø, der er grundlaget for, at alle børn får skabt gode relationer til både børn som voksne. Der er lavet utallige undersøgelser, der viser, at leg og venskaber er det allervigtigste for børn i deres børnehaveliv. Det er det, der har den største værdi, når man har spurgt børn om deres liv i børnehaven. For os ligger der derfor i relationen og i legen en enorm mulighed for læring og udvikling, og det er i relationerne og i legen, at børnene lærer og udvikler en række kompetencer, de skal bringe sig med videre i livet. Kompetencer som følelsesmæssig regulering, udvikling af empati, selvstændighed, koncentration/fordybelse, sproglig udvikling, begrebsdannelse, regler og normer, udvikling af fleksibilitet, kreativitet, motorik, problemløsning og konflikthåndtering for bare at nævne nogle af de mange kompetencer, børnene udvikler i legen og i relationen til hinanden. Vi mener, at børn først og fremmest lærer gennem førstehåndserfaringer og lærer, når de er aktivt deltagende.

Vi vil i Børnehaven Håbet styrke børnenes selvværd ved at arbejde ud fra en helhedsorienteret pædagogik, hvor vi ser værdien i det enkelte barn uanset barnets forudsætninger. Vi er overbeviste om, at gode sociale kompetencer og social dannelse er altafgørende for at kunne mestre livet med alle dets udfordringer. Vi ønsker derfor at styrke og udvikle de sociale kompetencer gennem både voksenstyrede pædagogiske aktiviteter og gennem den frie og vejledende leg og tætte og trygge relationer.

Vi tager som voksne det fulde ansvar for at skabe de gode læringsmiljøer, der muliggør udvikling, trivsel og læring hos børnene.

 

 

I denne nye styrkede læreplan arbejder vi med seks forskellige læreplanstemaer og ud fra den styrkede læreplans pædagogiske grundlag.

Læreplanstemaerne skal ikke ses som adskilte og opdelte, men skal ses som temaer, der supplerer hinanden og har et samlet fælles fokus på udvikling og læring i løbet af hele børnenes dag i børnehaven. Vi vil i denne læreplan ligeledes have et særligt fokus på de læringsmiljøer, vi tilbyder børnene, og på hvilken erfaringsmuligheder læringsmiljøet tilbyder børnene i det daglige.

Der er i denne læreplan ligeledes et særligt fokus på vores egen evalueringskultur og på, hvordan vi selvevaluerer vores egen pædagogiske praksis. Der er to typer af selvevaluering: den daglige selvevaluering, der mere eller mindre foregår hele tiden, og så den mere systematiske selvevaluering, vi også beskriver i denne læreplan.

Lærerplaner

Læreplaner er obligatoriske for alle daginstitutioner og er en del af dagtilbudsloven.

Den beskriver overordnet set hvordan vores institution målrettet arbejder samt understøtter børns læring.




Børnehaven Håbet, Rundkørslen, Hvedevej 45 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3860 0642 •

E-mail: EQ9R@kk.dk