Børn i udsatte positioner

Børnehaven Det gule hus

Læreplan - Børn i udsatte positioner

Børn er forskellige, og der skal være plads til børn, der har særlige behov og brug for ekstra støtte. Nogle børn har i det daglige brug for en ekstra hånd i de daglige overgange fra en aktivitet til en anden, nogle børn har brug for, at de voksne hjælper dem med at strukturere deres hverdag, og andre børn har brug for særlig fokus på sproglige eller motoriske udfordringer. Alle børn skal kunne rummes og indgå i børnehavens dagligdag med respekt for de udfordringer, de måtte have. Det er væsentligt, at vi får skabt en kultur, hvor både børn og voksne er rummelige og støttende i forhold til de børn, der har brug for noget ekstra. Det er ligeledes væsentligt, at alle børnene lærer, at vi alle er forskellige, og alle har vores styrker og udfordringer. 

 

Konkrete pædagogiske læringsmål  

 

At børnene med særlige behov får den ekstra støtte og omsorg, de har behov for i det daglige.

At alle børnene i børnegruppen erfarer, at vi alle har hver vores styrker og udfordringer.

At børnene med særlige behov ud fra deres egne præmisser deltager i børnehavens daglige aktiviteter.

At børnene med særlige behov udvikler sig de år, de går i børnehaven.

Alle børn oplever at lykkes.

 

Tiltag i det pædagogiske læringsmiljø

 

Vi vil støtte og have ekstra fokus på de børn, vi har, der har særlige behov i det daglige.

Vi vil overfor børnegruppen tydeliggøre, hvad børnene med særlige behov er rigtigt gode til, og hvad deres styrker er.

Vi vil have et godt og tæt forældresamarbejde. 

Vi vil samarbejde tværfagligt med blandt andet psykologer, ergoterapeuter, logopæder og sundhedsplejerske.  

Vi vil lave handleplaner på de børn, vi får ekstra støtte på i børnehaven.

 

Tegn på læring

 

Vi kan se, at vi er på rette vej, når

 

Børnene med særlige behov trives og er glade for at gå i børnehaven.

Børnene med særlige behov oplever, at de er accepteret og er en del af børnefællesskabet.

Børnene med særlige behov kan deltage i børnehavens aktiviteter på deres præmisser. 

Forældrene er trygge og har tillid til børnehaven. 


Dokumentation

 

  • Referater fra personale- og stuemøder.
  • Sprogvurderinger
  • Pædagogiske refleksionsværktøjer som SMMTE-modellen

 

Selvevaluering

 

Vi vil evaluere på det enkelte barn ved den årlige forældresamtale, ved personalemøder og ved stuemøder.  

Vi vil anvende den viden, vi har fra resultatet af TOPI.

Vi vil evaluere på handleplanerne. 

Vi vil anvende den viden, vi har fra resultatet af sprogvurderingerne

Vi vil bruge refleksionsspørgsmål og dialogkort fra det tematiske      værktøj og strukturerede dialog ”Evaluerende pædagogisk praktisk ”, der er en del af den nye styrkede læreplan. Her vil vi via dialog og refleksionsspørgsmål periodevis og løbende evaluere på vores nuværende læringsmiljø for at se på, hvad der fungerer, og hvad der skal udvikles på.    

Vi vil arbejde systematisk i vores evaluering blandt andet med et årshjul, hvor de gentagne evalueringer som TOPI, 5 års status og sprogvurderinger vil fremgå. Vi vil på vores p-møder til tider lave en ”farvetest”, hvor vi vil se på hvert barns relation til de andre børn og til de voksne. 

Børnehaven Håbet, Det Gule Hus • Håbets allé 12 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3828 3509

E-mail: EQ9R@kk.dk