Forældresamarbejde

Rundkørslen

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde


Den daglige kontakt er af uvurderlig betydning for os alle, så brug gerne lidt tid på at udveksle store og små oplevelser/oplysninger når I afleverer eller henter jeres barn. Om morgenen er der samtidig mulighed for, at tage en kop kaffe/the og snakke sammen. Vi ønsker at I, forældre oplever en åbenhed, tillid og imødekommenhed fra personalets side. Vi ønsker en åben dialog med jer, så vi i fællesskab får skabt en rar atmosfære med gensidig tillid, som er afgørende for jeres barns trivsel i børnehaven. Det kræver engagement fra os - og fra jer.

Vi forsøger gennem den daglige kontakt, at tale med jer om jeres barn, da denne kontakt er grundlaget for tillid. Selvom vi prioriterer denne kontakt, kan det i den travle hverdag af og til være svært at nå at tale ordentligt sammen. Der kan være informationer, som I ønsker at give eller få (eller omvendt), som er umulige at snakke om i garderoben. Derfor kan I til enhver tid bede personalet afsætte tid til en mere dybtgående snak.

Derfor er dialog, gensidig respekt, humor, tryghed og samarbejde nøgleord i vores samarbejde med jer som forældre. Forældre er eksperter i viden om deres eget barn, og pædagoger er eksperter i almen viden om børn.

 

Det er vigtigt at forældre og personale har et rimeligt kendskab til hinandens opdragelsesværdier og praksis. Vi skal sammen opbygge et samarbejde der indeholder en gensidig respekt og et fælles ønske om, at fremme og tilgodese børnenes trivsel i hverdagen. Dette med udgangspunkt i det enkelte barn, såvel som i gruppen som i helhed. Det er derfor af stor betydning at I som forældre kan acceptere, forstå og støtte op om beslutninger i dagligdagen, som tager hensyn til hele børnegruppen.Gensidige forventninger

 


I kan forvente af os:


- At vi er nærværende, omsorgsfulde og engagerede


- At vi skaber rum for barnets udvikling


- At I altid kan få en forældresamtale hvis dette ønskes


- At alle informationer bliver behandlet fortroligt


 

 Vi forventer at du/I:


- At I bidrager til åben dialog og samarbejde


- Giver information om familiære forhold der har betydning for barnets trivsel


- Har en forståelse for at jeres barn er en del af en gruppe


- Deltager i børnehavens møder og arrangementer


- Henvender jer til personalet, hvis der er noget i undrer jer over eller er utrygge vedForældresamtale


Vi har et forældremøde i foråret/sommeren og i efteråret.

Vi tilbyder en gang om året en forældresamtale hvor I sammen med to personaler, taler om jeres barns trivsel og udvikling. Forældre til nye børn får tilbudt en samtale efter tre måneder.

Er der behov for flere samtaler kan dette altid aftales individuelt. Hvis personalet har brug for en samtale vil I få besked. Hvis man ønsker at bliver en del af bestyrelsen, bliver bestyrelsesmedlemer valgt på generalforsamlingen for en 2-årig periode.


Indkøring


Det er vigtigt med en god start i børnehaven og vi ser det som vores primære opgave sammen med jer, at skabe en tryg, udviklende, sjov hverdag for alle i børnehaven.

Det er individuelt hvilket behov det enkelte barn har i forhold til indkøringen i børnehaven. Da I kender jeres barn bedst vil vi i samarbejde med jer tilrettelægge de første dage, så jeres barn får en så god og tryg start som muligt. Det er vigtigt for os at vi har en god dialog og et godt samarbejde.  Det kan være en tryghed for barnet at have en bamse eller andet med i starten.


Aflevering/afhentning


Da afleveringssituationen er vigtig for jeres barns dag i børnehaven, skal personale og forældre sammen skabe en rar og tryg aflevering. Vi har et ”vinke-vindue” hvor personalet gerne vil vinke farvel sammen med jeres barn, så det bliver en god aflevering :-)

I det daglige beder vi jer altid om at sige godmorgen og farvel i afleverings og hentesituationen.

Jeres barn skal være afleveret senest kl.09.30.


Privatlivspolitik hos Børnehaven Håbet


Hos Børnehaven Håbet har vi ofte brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver.

Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt.


Her kan du læse mere: Privatlivspolitik i Børnehaven Håbet 


Børnehaven Håbet, Rundkørslen, Hvedevej 45 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3860 0642 •

E-mail: EQ9R@kk.dk