Pædagogik

Rundkørslen

Pædagogik

Målsætning i Rundkørslen


Vi ønsker at børnene i børnehaven oplever en tryg, harmonisk og sjov hverdag i tætte relationer med engagerede voksne i et inspirerende miljø.

Derfor er det vores mål at hverdagen indeholder:


- Glæde


- Oplevelser og udvikling


- Tid og rum til det enkelte barn


- Det man kan selv, skal man selv


De sociale processer


Vi vil tilbyde en hverdag hvor barnet får mulighed for at udvikle fantasi og nysgerrighed.


De skal have mulighed for og opbakning til at eksperimentere og udforske, få mod og lyst til at overskride nye grænser.


Børnene skal lære at give udtryk for deres følelser, og turde sige deres mening, børnene skal ligeledes lære at forholde sig kritisk til deres omverden. De skal lære at tænke over det der sker, det de oplever, samt det de selv og andre gør, og siger.


Det vigtigt at børnene føler sig værdsat som en del af fællesskabet. At det enkelte barn med netop sin personlighed og tilstedeværelse gør en forskel.


Børnene skal vide og erfare, at alle følelser er tilladt, men ikke alle reaktioner er tilladt. Det er i orden at blive meget vred, men det er ikke i orden f.eks. at slå, når man er vred.


Børnene skal lære at give udtryk for deres egne følelser. Det er vigtigt, at de voksne hjælper. Vi skal sige, hvad vi ser, f.eks. kan vi sige: “Du ser vred ud“ eller “Bliver du ked af det“ og på den måde vise, at følelsen er tilladt og at vi tager barnet alvorligt.


Vi skal lære børnene at skelne mellem handling og person. Børn siger ofte til hinanden “Du er dum“. Her prøver vi at lære børnene forskellen på, om man er ”dum”, eller om man gør noget dumt.


Børnene skal mærke, at vi er åbne overfor deres forslag og initiativer. Vi skal være i dialog med børnene, lytte og bakke op om deres ideer og forslag. Når vi f.eks. laver teater, taler vi med børnene om deres ideer til kulisser, kostumer, roller.


Skal vi ud, kan børnene også til tider være med til at bestemme hvorhen. Har de ideer og ønsker i deres leg, forsøger vi at bakke op og f.eks. hjælpe, hvis hulen ikke lige bliver, som de gerne vil.


Vi skal udfordre børnene kreativt. Vi skal præsentere forskellige materialer for børnene. Farver, maling, papir, karton, blade, lim, perler m.m. samt forskellige anvendelses-muligheder. Børnene skal udvikle deres fantasi samt evnen til at udtrykke sig ikke blot verbalt, men også gennem sang, musik, tegning, teater, rytmik og bevægelse.Vi skal rose børnene, når de gør noget godt, men vi skal i lige så høj grad værdsætte børnene for hvem de er.


Ligeværdighed. Det er vigtigt at lære børnene, at vi ikke er ens, men vi er ligeværdige. Alle har ret til sin mening, og det vi kan, er forskelligt, fordi vi har forskellige forudsætninger. Der skal være plads til forskelligheder. Særegne træk skal fremhæves som noget positivt. Forskellige børn skal behandles forskelligt - for at skabe lige vilkår.


Vi skal give plads og tid til, at børnene kan udfolde sig frit både inde og ude.

Læs om vores privatlivspolitik for børn og pårørende her:


Privatlivspolitik

Børnehaven Håbet, Rundkørslen, Hvedevej 45 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3860 0642

E-mail: EQ9R@kk.dk