Natur, udeliv og science

Rundkørslen

Læreplan - Natur, udeliv og science 

Vi er som mennesker både en del af og omgivet af naturen. Baggrunden for at kunne forstå den natur og verden, vi er en del af, begynder med vores oplevelser i naturen i barndommen. Naturoplevelser er for børn en væsentlig del af den fysiske, mentale og følelsesmæssige udvikling. Når børn sanser naturen, får de oplevelser, der skaber sammenhæng og forståelser for årstider, forskellige naturfænomener, oplevelse af naturmaterialer og oplevelser og viden om dyr i naturen. Børn skal sammen med medlevende voksne udforske naturen og skal kunne stille spørgsmål, undre sig og gå på opdagelse i naturen og dens mange facetter. I naturen ligger læring, der også omfatter tal, mængder, rækkefølger og temaer, der også udvikler børnene f.eks. sprogligt og kognitivt. 

 

 

Pædagogiske mål i bekendtgørelsen for læreplanstemaet

”Natur, udeliv og science”

 

1: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.  

 

2: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematiske opmærksomhed.

 

(§11 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer).

 

 

 

Konkrete pædagogiske læringsmål

 

At børnene oplever og stifter bekendtskab med naturen og de fire årstider.

At børnene får en viden om naturen og de dyr, der lever i Danmark.

At børnene udforsker materialer i naturen og gennem deres naturoplevelser får udviklet deres sanseapparat. 

At børnene lærer om vores fælles ansvar for miljøet.

 

 

 

Tiltag i det pædagogiske læringsmiljø

 

Vi vil i løbet af året tage ud i naturen. Vi vil besøge både skove og strande, og vi vil stifte bekendtskab med de forskellige årstider blandt andet ved at komme ud hver dag - eksempelvis kælke og lege i sneen, plante blomster om foråret, bade om sommeren og lege i blade om efteråret. 

 • Vi vil tale med børnene om de materialer, vi finder ude i naturen, eksempelvis muslingerne, vi finder på stranden, eller grankoglerne og kastanjerne vi finder i skoven. Vi vil tale om, hvad vi finder, hvor det kommer fra, hvilken funktion det har, og hvad det hedder.
 • Vi vil læse bøger om naturfænomener og de fire årstider.

 

Tegn på læring

 

 Vi kan se, at vi er på rette vej, når

 

 • Børnene har kendskab til de forskellige årstider og ved, hvad der er kendetegnende for hver årstid.
 • Vi oplever, at børnene kender til natur og dyr i Danmark.
 • Børnene oplever glæde og interesse for forskellige naturmaterialer.

 

Dokumentation 

 

 • Billeder af børnene i naturen.
 • Observationer af børnene i naturen.
 • Tegninger og andre ”produkter” lavet af børnene om naturen.
 • Billeder af de læringsprocesser, børnene går igennem, imens de laver et ”produkt” som eksempelvis en kastanjemand.

 

Selvevaluering


 • Vi vil evaluere på det enkelte barn ved den årlige forældresamtale, ved personalemøder og ved stuemøder.
 • Vi vil anvende den viden, vi har fra resultatet af TOPI.
 • Vi vil evaluere på handleplaner.
 • Vi vil bruge refleksionsspørgsmål og dialogkort fra det tematiske værktøj og strukturerede dialog ”Evaluerende pædagogisk praktisk ”, der er en del af den nye styrkede læreplan. Her vil vi via dialog og refleksionsspørgsmål periodevis og løbende evaluere på vores nuværende læringsmiljø for at se på, hvad der fungerer, og hvad der skal udvikles på.    

Vi vil arbejde systematisk i vores evaluering blandt andet med et årshjul, hvor de gentagne evalueringer som TOPI, 5 års status og sprogvurderinger vil fremgå. Vi vil på vores p-møder til tider lave en ”farvetest”, hvor vi vil se på hvert barns relation til de andre børn og til de voksne. 

Børnehaven Håbet, Rundkørslen, Hvedevej 45 • 2700 Brønshøj • Tlf. 3860 0642

E-mail: EQ9R@kk.dk